• slider
  • slider
  • slider

SIMP ZORPOT Ośrodek
w Tarnowie w liczbach:

- od 2001 roku -

- ponad 170 wycen na łączną sumę ponad 400 mln pln -

- wyceny dla: światowych spółek, banków, podmiotów samorządowych, innych -

- kilkanaście tysięcy wycenionych maszyn i urządzeń -

- ponad 120 kontrahentów -

SIMP ZORPOT Ośrodek w Tarnowie

Dyplomowany rzeczoznawca - mgr inż. Andrzej Stopa

sep

Wycena Urządzeń Używanych

Należy stwierdzić, że wycena urządzeń i maszyn dotyczy właściwie tylko maszyn używanych, eksploatowanych w zakładach produkcyjnych, usługowych, handlowych itp. Zdarzają się przypadki wyceny urządzeń nowych, które z jakichś powodów przez kilka lat nie były używane i ich wartość zakupu nie jest już aktualna.

Wyceny szacunkowe są wykorzystywane do celów:

  • księgowych: aktualizacja majątku firmy, udziału środków trwałych w majątku, ustalenie wartości początkowej,
  • przekształceń prawnych: rozliczeń własnościowych, fuzji,  likwidacji, upadłości, zawierania umów,
  • udzielania leasingów, kredytów, dofinansowań, ubezpieczeń,
  • podjęcia decyzji inwestycyjnych, modernizacji, czynszów, analiz ekonomicznych,
  • inne    
sep
facebook
Wyślij Zapytanie
sep3